tra-loi-cau-hoi-de-biet-nguyen-nhan-internet-tai-nha-bi-cham

Sóng Wi-Fi đầy chưa phải là điều kiện đủ đề vào được Internet.

Câu hỏi số 1: Khi phát hiện các thiết bị trong nhà vẫn lên đầy vạch sóng Wi-Fi nhưng không vào được Internet, người dùng cần kiểm tra gì trước?

– Kiểm tra bộ phát Wi-Fi

– Kiểm tra modem

– Gọi ngay tổng đài báo hỏng dịch vụ