Nếu tất cả các xe ô tô, xe du lịch, đặc biệt là đội ngũ xe taxi trang bị camera hành trình (phải rõ nét) để hỗ trợ công an…
Continue Reading