Mình dự kiến mua máy tính MacBook tầm 30 triệu đồng, nhờ mọi người tư vấn giúp nên mua loại máy nào gọn, nhẹ, cấu hình phù hợp. Mục đích sử dụng của mình chủ yếu là công tác văn phòng, tìm hiểu về iOS.

Chung Lop

Chunglop.vn@gmail.com