Ngoài ra, màn hình chỉ có màu xám. Em thử nhấn F8, rồi chọn “Safe Mode” nhưng vẫn không được. Thiết bị báo lỗi hệ thống gì đó. Xin hỏi mọi người nên làm gì trong trường hợp này ạ?

Nguyễn Khánh Ngân

rimnguyen.hue@gmail.com