Model này cũng có 10 hiệu ứng bộ lọc, cùng các chế độ sáng tạo như phơi sáng kép, chế độ bóng đêm, bù trừ sáng không kém các máy ảnh kỹ thuật số thông thường. Giá bán là 6,99 triệu đồng.