Tết nay đã khác Tết xưa nhiều rồi, nhưng trong rất nhiều gia đình, vẫn chỉ người phụ nữ lo toan mọi việc …Xuân này, cùng Nestlé tạo MỘT CHÚT THAY ĐỔI NHỎ, LÀM NÊN KHỞI ĐẦU MỚI, để gia đình thật sự đón Tết cùng nhau.