Ứng dụng nhắc nhở được cải tiến mạnh mẽ

Ứng dụng này sẽ dễ sử dụng và nhiều tính năng hơn. Ngoài việc ghi lại lời nhắc như hiện nay, người dùng có thể thêm các chi tiết cụ thể như ngày, giờ, địa điểm, hình ảnh, danh sách cần làm… Siri cũng sẽ có thể đề xuất lời nhắc mới dựa trên những gì người dùng đang làm.